2018-2019 – Sosyolojiye Giriş – Yaz Okulu Sınavı

1. Önceki çalışmalarda ortaya çıkan davranışların tekrarlanıp tekrarlanmadığını gözlemeye yönelik olan, genellikle bir gözlem formunun kullanıldığı nitel araştırma veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. İki bisikletlinin çarpışmamak için didonlarını kırmaları ya da yapılan bir saldırıya karşı kendilerini savunmaları veya muhtemel saldırılar için önlem almaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangileri doğa bilimlerindendir?

Doğru! Yanlış!

4. Durkheim'e göre modern toplumlarda iş bölümü sonucunda farklılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan dayanışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Sanayi toplumunun geleceğine ve ilerlemeye inanan, feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemleri sosyal fizik olarak adlandırdığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle de bazı çevrelerce ilk sosyolog, ilk sosyalist olarak nitelendirilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi işlevselcilik için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

7. Taklitler, temsiller ve simülasyonların gerçekten daha baskın hale geldiği dünyayı hipergerçeklik olarak adlandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Toplumsal değişme, toplum tipleri üzerinden incelendiğinde ilk önemli gelişmenin aşağıdaki dönemlerden hangisinde olduğu görülmüştür?

Doğru! Yanlış!

9. Evrimci yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Eagleton'ın ideoloji tanımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Yönetilenlerin liderde kutsallık ve kahramanlık özellikleri aradığı otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Güçlü bir kişi ya da grubun yönetimi olarak tanımlanan devlet tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Sosyal sistem ya da siyasi iktidarın baskıdan çok geniş toplum kesimlerinin ona rıza göstermesi sonucu ortaya çıkan egemenlik biçimine ne denir ?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangileri yüksek kültüre örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

15. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eserinde ataerkil ailenin kurulmasıyla birlikte hem kadınların hem de çocukların erkek otoritesine tabi hale geldiklerini ileri süren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Türkiye’de Le Play ekolünün öncüsü ve en önemli temsilcisi aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa'ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden önceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din”in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin genel olarak üzerinde çalıştığı konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Bir toplum ya da gruptaki, istenir ve doğru olana ilişkin ideal ilkeleri tanımlayan özgürlük ve eşitlik gibi prensiplere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyolojiye Giriş - Yaz Okulu Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…