Sosyolojiye Giriş – Çalışma Testi

1. Fiziksel dünya insan etkileşiminden bağımsız olarak var olduğu halde toplumsal dünyanın insanların anlamlı ve amaçlı eylemleriyle kurulduğunu, bu nedenle doğal gerçekliklerle toplumsal gerçekliklerin aynı yöntemle incelenemeyeceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Tek gerçek ve doğru bilginin bilimsel bilgi olduğunu, bilimin tek bir mantığı olduğunu, bu nedenle sosyal bilimlerin de doğa bilimlerinin kullandığı yöntemi kullanması gerektiğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin gelişiminde katkıda bulunan sosyologlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Tarihsel gelişmenin anlaşılmasında üretim ilişkilerinin kritik bir öneme sahip olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

6. Küreselleşme sürecini geç modernite olarak adlandıran ve küreselleşmenin kapitalist modernitenin bir sonucu olduğunu iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi ideolojinin tanımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Toplumu “elit olanlar ve elit olmayanlar” şeklinde ikiye ayıran teorisyen aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve yargılamak gerektiği, kültürlerin dışardan yargılanamayacağı düşüncesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Küreselleşme sürecinin bir yüzü yerel olanın evrenselleşmesi ise, diğer yüzünün küresel olanın yerelleşmesi olduğunu; bu nedenle küreselleşmeden değil, küyerelleşmeden söz edilmesi gerektiğini belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür olarak Kültür”ün bir örneğidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi kadının işgücü piyasası içerisindeki yerini doğru olarak tanımlayan olgulardan biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. İşlevselci yaklaşımın aile sosyolojisini egemenliği altına almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Max Weber’in toplumsal tabakalaşma ve din arasındaki ilişkiye dair analizi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Dini üstyapının bir parçası olarak gören ve “ideoloji olarak din” yaklaşımına sahip olan Marx ve Engels din sosyolojisi içerisinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dinle ilgili görüşlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Suçu kapitalist toplumun doğal bir ürünü olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Hukuk Sosyolojisi” kavramı ilk kez hangi düşünür tarafından kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Kentin farklı nitelikleri olan bölgeleri olduğunu ve bazı bölgelerin suça diğerlerine göre daha hazır olduğu vurgulayan suç yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Sosyolojiye Giriş - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…