2018-2019 – Sosyolojiye Giriş – Üç Ders Sınavı

1. Postmodern yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

2. Toplumsal yaşamın toprağın ekilip biçilmesine bağlı olduğu toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Durkheim'e göre, benzeşmeye dayalı basit iş bölümünün olduğu geleneksel toplumlarda görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Toplumu birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşan bir sistem olarak ele alan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. 1750-1875 yılları arasında gerçekleşen bu aşamada uluslararası ilişkiler formelleşmeye başlamış, ulusalcılık ve uluslararasıcılık gibi kavramlar tartışılmaya başlanmıştır. Robertson, küreselleşmenin tarihsel olarak gelişim sürecinin aşağıdaki hangi aşamasından bahsetmektedir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Bağımlılık Okulu'nun başlıca kuramcıları arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

8. Çok sayıda teorisyen, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte modern endüstriyel toplumdan bir sonraki aşamaya geçildiğini savunmuş ve bu aşamayı çeşitli şekillerde adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdaki kavram-düşünür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. İktidar Seçkinleri adlı çalışma aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar olgusuna ilişkin değerlendirmeleri içinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

11. Liberalizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Genel olarak işlevselci sosyoloji, özel olarak ________ , eylem, inanç ve duygu biçimlerinin, yani kültürün failin seçiminden ya da toplumsal dünyayı yorumlamasından çok, toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürer. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 18 yüzyıla kadar kültür kavramının sahip olduğu anlamlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir bilimsel disipline, bilim topluluğuna belirli bir süre için model oluşturan ve topluluğun üyeleri tarafından yaygın olarak kabul edilen kuramsal çerçeveye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Parsons'ın aile içinde kadınların aşağıdaki hangi rollerde uzmanlaşması gerektiği iddiası eleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Kadınların ezilmişliğinin kaynağının ataerkillik olduğunun savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa'ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Temel olarak fenomenolojik olan ve yaklaşımına göre, din kendinden başka hiç birşeye indirgenmemeli ve din olarak din yaklaşımıyla ele alınmalıdır görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu, bu kişilerin bir takım ruhsal anormallikler sergilediğini ve suçlu insanların, kafa yapılarından hemen tanınabileceğini iddia suç bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Sapmanın biyoloji, anomi, toplumsal düzensizlik ya da etiketler gibi etkenler tarafından belirlendiği düşüncelerinin kabul görmediği ve teorinin temel savunusunun, bireylerin etkin bir biçimde kapitalist düzenin eşitsizliklerine bir tepki olarak sapkın davranışlar içinde bulunduklarını nitelendiren yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyolojiye Giriş - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…