2017-2018 – Kültür Tarihi – Vize Sınavı

1. Grek alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozelesi'ni aşağıdakilerden hangisi yaptırmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Bütün kültürler tarih boyunca bir takım alışverişlerle, etkilenmelerle aşağıdaki özelliklerden hangisini kazanır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi bir kültür ve uygarlığın oluşabilmesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Kültürel etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi eski Helen Atina’sında Solon yasalarının M.Ö. 487'ye kadar olan özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürün birlik içinde çokluk özelliğini gösterir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu şehirlerinin gelişiminde canlı bir ticaret rolü oynamıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Ortaçağ Hıristiyan düşünürü Aziz Augustinos’a aittir?

Doğru! Yanlış!

11. Yunus Emre’nin “Risalet-ün Nushiyye” adlı kitabı günümüz Türkçe'sinde hangi anlama gelir?

Doğru! Yanlış!

12. Selçuklularda, özellikle Bizanslılara karşı savaşan gazilerle ilgili yazılmış destansı eserlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Şeriat, tarikat, hakikat, ve marifet adlı dört kapı ve buna bağlı kırk makamdan söz edilen Makalat isimli eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. XI. yüzyıl başlarından XII. yüzyıla kadar Batı Avrupa’da hâkim olan sanat ve mimari stile ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Vikingler'in özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi El Harezmi’nin, Endülüs Emevi döneminde batıya getirilen kitaplarından biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Şarkiyatçılık ya da doğuculuk da denilen oryantalizm kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Sömürgeleştirme döneminde Kuzey Amerika’ya açılım gösteren ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. “Venüs’ün Doğuşu” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

20. Deliliğe Övgü eserinde geçen, “Bütün insan ömrü, deliliğin yarattığı bir hayalden ibarettir.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Kültür Tarihi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…