2016-2017 – Kültür Tarihi – Üç Ders Sınavı

1. Yirminci yüzyılda zaman ve mekâna dair fizik anlayışını değiştiren teoriye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürel etkileşimin sonuçlarından sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Romanesk Sanatın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Siyasi ve politik gücün temellerinin irdelendiği Prens adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Romalılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Hacı Bektaş-ı Veli’nin şeriat, tarikat, hakikat ve marifet adlarını verdiği ve bu kapılara bağlı kırk makamdan söz ettiği ünlü eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetim birimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesinde batılı formlarda şiir ve oyun yazan ilk edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi bale sanatının özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. XVIII. yüzyıla girilirken İngiltere’nin (Britanya Krallığı) siyasi, ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasındaki sınırları kaldıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Bazı ressamlar şövaleleriyle atölyelerinden çıkarak doğada değişen ışığı bir “an” içerisinde resmetmeye girişmişler, örneğin aynı yeri sabah, öğlen, ikindi güneşi altında ve gece resmederek ışık tonlamalarına göre insanın baktığı şeyi farklı algılayabileceğini vurgulamaya çalışmışlardır. Yukarıdaki ressamların içinde yer aldıkları sanat akımınına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Bir kültürün, başka bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Şarkiyatçılık ya da doğuculuk da denilen oryantalizm kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Pablo Picasso aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin öncü kurucularından olmuş ve bu çizgide eserler vermiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Eski Yunan kültüründe, felsefi hakikatleri dile getiren, izleyicilerde korku, heyecan, vb. duygular yaratan, dramatik özelliğiyle ve kahramanlarıyla dikkat çeken eserlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Barok anlatıma renk ve ifade zenginliğiyle duygusallık ve duyarlılık katmaya çalışan, zarif ve inceliğe önem veren anlayış (üslup) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Sanat tarihi geleneğinde mimari mezar anıtlarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Osmanlı kentlerinin oluşumunu sağlayan temel mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Karolenj Rönesansı döneminde, ortaçağda el yazması kitapların üretildiği ve kopyalandığı atölyelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Kültür Tarihi - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…