2017-2018 – Kültür Tarihi – Final Sınavı

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi UNESCO Deklarasyonu içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ Avrupası'nın özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Romalılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği yerlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Hayali bir adada yaşayan bireylerin yaşamlarını konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Osmanlı kentlerinin oluşumunu sağlayan temel mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı külliyelerinde “misafirhane” anlamına gelir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi iktisat kuramcısı Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı eserinin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Mozart’ın mehter müziğindeki davulların ve zillerin vuruşlarını melodik bir anlatımla vererek geniş bir hayal dünyası yarattığı opera eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Jean-Jacques Rousseau’nun yeni bir toplumsal düzen tasarlayan, devlet ve birey ilişkilerini özgürlükler ve karşılıklı anlaşma ilkeleri çerçevesinde değerlendiren eseri aşağıdakilerden hangisidir?