2016-2017 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I – Üç Ders Sınavı

1. Ahmet Mithat Efendi’nin felsefe ile ilgili benzetmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. İstanbul Üniversitesinin reform öncesi dönemindeki eğitim anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisi uygundur?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Macit Gökberk’e göre Türkiye’den filozof çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Modern düşüncenin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Nermi Uygur’a göre metafizik nasıl bir düşünme biçimidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi reform sonrası Felsefe Bölümü hocalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Ziya Gökalp’a göre ahlakın hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Nihat Keklik’in felsefe ve hikmet arasında yaptığı ayrımı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade eder?

Doğru! Yanlış!

10. Aydın Sayılı aşağıdakilerden hangisi bakımından dünyada bir ilk olarak kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Nihat Keklik’e göre aşağıdakilerden hangisi mantık ve felsefeyi ‘haram’ olarak niteleyenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Teo Grünberg’e göre analitik felsefenin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Fuad Köprülü’nün tarih felsefesi hakkında olumsuz görüş bildirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Fuad Köprülü’nün tarihçilikteki başarısının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Hk baskısı Türkçe dışında bir dilde yapılmış olan Adnan Adıvar’ın başyapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Adnan Adıvar’a göre, dini irade üzerinden açıklayanların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da materyalizmi benimsemiş düşünürlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Türkiye’de devlet, insan ve tarih düşüncelerinin Tanzimat sonrasındaki gelişimi için çerçeveyi çizen temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Türkiye’deki ilk evrimci düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

20. Osmanlı’nın son dönemlerinde “manevi değerlerin zayıfladığı” algısı, aşağıdaki düşünce akımlarından en çok hangisinin taraftar bulmasına yol açmış olabilir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…