2016-2017 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne özgü kabul edilen derslerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Hilmi Ziya Ülken’e göre aşağıdakilerden hangisi sistem kurmanın amacının felsefe ve bilimdeki farkına işaret eder?

Doğru! Yanlış!

3. Macit Gökberk’in, Jaspers’ten doğrudan destek alarak savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Takiyettin Mengüşoğlu’na göre insanı somut bir bütün olarak görüp insan fenomenlerini bu bütünlük ekseninde ele alan felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Nihat Keklik’in, İslam filozoflarının görüşleri çerçevesinde İslam medeniyetinde felsefenin nasıl yapılandığını tanıtmaya yönelik olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Mantık ve analitik felsefe konularında derinleşmesiyle ilk olma niteliği taşıyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. “Bilimi Anlamak”, “Bilimsel Yöntem” ve “Bilimsel Yöntemin Görünüşleri” başlıklarından oluşan, Cemal Yıldırım’ın bilimi çeşitli açılardan incelediği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Bilim tarihi konusunda doktora yapması bakımından dünyada bir ilk olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Fuad Köprülü’nün, “Tarih felsefesinde en maddi görüş noktasından hareket etmek isteyen düşünürler bile, hakiki insanı, yaşadığı, hissettiği, düşündüğü', aradığı ve aldandığı gibi göremedikleri için, sağlam bir fikir binası kuramamışlardır.” sözleri için dayanak noktası oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Fuad Köprülü’nün tarihçilikteki başarısının iIişkilendirilebileceği başlıca nedenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Adnan Adıvar'a ait değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Adnan Adıvar’ın Schleiermacher’in etkisiyle geliştirdiği ve savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Alaeddin Şenel’in “Çağımızın siyasal kavramlarının içeriklerini iyi kavrayabilmek için, kavramların ilk kullanılıp açıklandığı kaynaklara geri gitmek ve oradaki anlamlarını bilmek gerekir.” gerekçesiyle kaleme aldığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Alaeddin Şenel’in, akademik uzmanlık alanı olmamasına karşın, tarihçiliğe büyük katkı sağladığı savunulabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Kesin bir bilim olarak felsefenin özel bir araştırma alanının olduğunu göstermeyi amaçlayan akım, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangileri Osmanlı’da materyalizmi benimsemiş düşünürler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

17. Aydınlanmanın devlet anlayışı, aşağıdakilerden hangisi temelinde yorumlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

18. “Yaşamak için mücadele” ve “en iyinin hayatta kalması” düşüncelerinin toplumsal yaşama uygulanmasıdır. Sosyal Darwinizm için yukarıda verilen verilen tanımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Materyalizmle ilgili felsefi temelli tek çalışma olma özelliği gösteren yapıt ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi I - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…