2017-2018 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi, modern felsefenin Türkiye’ye giriş ve gelişmesi sürecinde önemli bir kilometre taşıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangileri Taşköprülüzade’ye göre öğrencilerin ilim öğrenme sürecindeki vazifeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

3. Modern felsefenin Türkiye’ye girişiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi reform sonrası Felsefe Bölümü hocalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Descartes’ın, “Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin düşüncedeki temel çerçevesini çizmesi” ile aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan üçüncü felsefe bölümüdür?

Doğru! Yanlış!

7. Kindi’ye göre felsefenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Ziya Gökalp’in, “Milletin temellerini anlamak açısından Türk tarihinin kökenlerini araştırma denemelerinden biri” sözleriyle yorumlanabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Hilmi Ziya Ülken’in düşünceleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

Doğru! Yanlış!

10. Ziya Gökalp’a göre ahlakın hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Ziya Gökalp’in, felsefenin metafiziğe yönelmesi konusunda gösterdiği gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Ziya Gökalp’in, felsefenin bir zamanlar ilimlerin anasıyken, şimdi daha çok zabıtası olduğunu savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. “Karşılıklı etki teorisi, şahsiyetçilik, tarihte büyük insanlar...” gibi bölümlere sahip, ahlak odaklı Hilmi Ziya Ülken yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı adlı yapıtında aşağıdakilerden hangileri incelenmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Nermi Uygur’a göre metafizik nasıl bir düşünme biçimidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangileri Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlar arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

17. “Resim örneğinden hareketle, modern sanatın felsefi temellerini sergileyen bir çalışmadır”, ifadesinde Tunalı’nın aşağıdaki yapıtlarından hangisi tanıtılmıştır?

Doğru! Yanlış!

18. İsmail Tunalı’nın “Kırk yıllık çalışmalarımın son halkası” ifadesiyle tanıttığı yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Macit Gökberk’in, felsefenin gelişmesi için başlıca önkoşulun özgürlük olduğu yönlü düşüncesini ileri sürerken doğrudan destek aldığı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Nermi Uygur’un “Türk düşüncesinin ufkunu daraltan bir etkiye sahip” olduğu kaygısını duyduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi I - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…