2015-2016 – Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Fichter’e göre toplumun özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Sanayileşmeyle birlikte ilkel işbölümünün yerini mesleki uzmanlaşmanın, mekanik dayanışmanın yerini ise organik dayanışmanın aldığını söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi yeni sanayileşen ülkeler ya da yeni yükselen ekonomiler adıyla anılan toplumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir ülkede siyasal iktidarın tek elde toplanıp bölünmemesi durumunda nasıl bir devletten söz edilir?

Doğru! Yanlış!

5. Bağımsız ulus-devletlerden oluşan bir dünyanın doğal ve karşı konulmaz bir gerçeklik olduğunu ve başka hiç bir siyasal birimin anlamlı bir siyasal topluluk oluşturamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Türkiye’de siyasi partiler ilk olarak hangi anayasa ile hukuki nitelik kazanmışlardır?

Doğru! Yanlış!

7. Hukuk kurallarının sık sık ve keyfi olarak değiştirilmemesi ilkesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Seçimlerde seçme hakkının kişiye özgü olduğu ve bu hakkın hiçbir suretle başkasına devredilemeyeceği anlamına gelen ilkeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezalara ilişkin ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Belirli sorun ya da olaylar karşısında toplumda oluşan genel eğilime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Üçüncü kuşak dayanışma haklarını doğuran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Dinsel düşüncenin sanat, bilim, düşünce ve siyaset felsefesi üzerindeki egemenliğinin sona ermesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilkel biçimde de olsa laik bir düzene geçilmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Türkiye’de laik bir hukukun gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisi olmamıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Anayasamıza göre asgari ücretin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Taylorist - Fordist uygulamaların sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. İşsizliği azaltmak ve kitlelerin satın alma gücünü artırmak üzere devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıkan iktisat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir piyasa mekanizması içinde satılması ve karşılığında emek gücü sahibinin ücret elde etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. İşçi ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla yaptıkları sözleşmeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…