2018-2019 – Ortaçağ Felsefesi I – Final Sınavı

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Plotinos’un, Enneades adlı eserinde öne sürdüğü tezlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Anselmus’un Ontolojik Tanrı Kanıtlamasını reddeden düşünürlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Boethius’un Aristoteles’in Birincil Ousia kavramına karşılık gelecek şekilde kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Periphyseon adlı yapıtında insanı “Tanrı’nın zihninde ezeli ebedi bir şekilde biçimlenmiş belli bir zihinsel kavram” olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Thomas Aquinas’ın “imgelem” anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Felsefe ve ilahiyat arasında ilk kez belirgin bir ayrım yapan, bu ayrımı daha önce dile getiren filozofların aksine bunu düşünce eylemine de taşıyan ve böylece felsefenin ilahiyatın hizmetçisi olduğu yönündeki altı yüz yıllık anlayışı düzelten Ortaçağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Albertus Magnus’a göre ilahiyat kökenini nereden alır?

Doğru! Yanlış!

8. Bonaventura’ya göre, evrendeki her bir yaratılmış ile Yaratan arasındaki benzerliği anlamak için kullanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Duns Scotus, duyulama, imgeleme, anlama gibi eylemler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiye ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

10. Duns Scotus’a göre, doğal yasanın bilişsel ve ontolojik sınırlılıklarının üstesinden gelmek için Tanrı tarafından dikte edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Duns Scotus bilgi anlayışında genel olarak hangi filozofun görüşlerini benimser?

Doğru! Yanlış!

12. Branbant’ın, felsefenin konusu olarak belirlediği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Ockham’a göre bileşik olmayan bilgi kendi içinde ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisinde bu bilgiler bir arada verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Nicolaus Cusanus’un felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi Tanrı’ya karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. De Docta Ignorantia (Öğrenilmiş Cehalet) adlı eser aşağıdaki Ortaçağ düşünürlerinin hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

16. “Her kuğu beyazdır” önermesindeki “ kuğu” ve “beyaz” kelimeleri, doğal veya uzlaşımsal bir şekilde belli bir nesneyi işaret ettikleri için Ockham’ın bu tür kelimelere nasıl bir ad verdiği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Francisco Suarez’e göre Tanrı varlıktır?

Doğru! Yanlış!

18. Francisco Suarez’in Tanrı kanıtlamasındaki en belirleyici kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Thomas Aquinas’a göre insanın eylemlerinin ölçüsü ve kuralı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Thomas Aquinas’ın Tanrı kanıtlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Ortaçağ Felsefesi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…