Temel Bilgi Teknolojileri I – Çalışma Testi (8)

Temel Bilgi Teknolojileri I – Çalışma Testi (8)

1. Google Maps, aşağıdaki Bulut Hizmet Modellerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin temel tanımları içerisinde ele alınmayan unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de e-Devlet’in kullanımı ile ilgili yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün olan senaryolardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Kişilerin kendi öğrenme amaçlarını belirledikleri, öğrenme sürecini ve eğitsel içeriği yönettikleri ve öğrenme amacıyla başkalarıyla iletişim kurdukları sistemlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde kapalı devre televizyon yayınlarına ağırlık verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Bulut bilişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Çocukları sosyal paylaşım sitelerini kullanan ailelerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Doğru! Yanlış!

8. Kötü niyetli yazılımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangileri güvenli bir kablosuz İnternet (wi-fi) bağlantısı için alınabilecek önlemlerdendir?

Doğru! Yanlış!

10. Öğretme, öğrenme ve araştırma gibi amaçlarla kullanılmak üzere açık lisans ile lisanslanmış, yayın hakları ile kısıtlanmamış, kamuya açık dijital malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. On going basis – On demand basis tarama terimlerinin açılımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar giriş birimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Hazırlanan e-öğrenme içeriğinin değişik öğrenme yönetim sistemlerine yüklenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için aşağıdaki standartlardan hangisine uygun olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

14. Küreselleşme ile birlikte iletişime ilişkin dikkat çeken en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Windows Media Player’ın tanımlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıda verilenlerden hangileriyle bilişim suçları işlenebilir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi günümüz stratejik yazılım teknolojilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet’in gelişimini doğrudan etkileyen yakın dönem gelişmelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi e‐Dönüşüm Türkiye Projesinin 2007 yılına kadar olan ana stratejilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: