Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği – Çalışma Testi (3)

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği – Çalışma Testi (3)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi, uygulama alanlarına göre oluşturulmuş standartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- BYKHY hükümlerinin uygulanmasında, proje ve yapım ile ilgili konularda tereddüde düşülen, yorumlanması gereken veya belirsizlikler içeren hususlar hakkında, hangi bakanlık yetkilidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- 2002 yılında yürürlüğe giren BYKHY yönetmeliği, hangi yılda yapılan değişikliklerle son halini almıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması, (BYKHY)' in kaçıncı kısımda yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)” bakanlar Kurulu tarafından kaç yılında kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi uygulama alanlarına göre standartlardan değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Ticari ilişkilerde kıyaslamaya, değer ölçmeye ve anlaşma sağlamaya yarayan genel kapsamlı standartlardır. Aşağıdakilerden hangisi üstteki tanımın karşılığıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Türkiye'de ilk yangından korunma yönetmeliği hangi yılda kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Hangisi Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasını gerektiren sebeplerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Hangisi uygulama şekillerine göre olan standartlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Kısa adı ISO olan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Ülkemizde yangın güvenliği ile ilgili standartlar, hangi kuruluş tarafından hazırlanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- BYKHY içerisinde kaç kısım yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları--- Yukarıda verilen kapsamlar BYKHY içindeki hangi kısımda yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi uygulama alanlarına göre standartlardan değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Üretim veya hizmetin standartlara uygun olması için hangi tür alet, araç, gereçlerle ve nasıl yapılacağını açıklayan rehber niteliğindeki standartlardır. Aşağıdakilerden hangisi üstteki tanımın karşılığıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Giydirme cephe sistemlerinde cephe kurulusunda kullanılan tüm malzemelerin yangına tepki sınıfının en az ne olması beklenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- 2018 yılı Ocak-Temmuz aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi yangın sayısı istatistiklere göre en çok aşağıdakilerden hangisinde yangın görülmüştür?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kentsel risk bölgeleri sınıflandırılmasında riskli bölgedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıda verilen yıllardan hangisinde Fundalık Orman yangın sayısı en fazladır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Yangın ve Yangın Güvenliği - Vize (Ünite-2) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: