2013-2014 – Kalem Mevzuatı – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

4. Mahkeme başkanının herhangi bir özrü bulunması durumunda mahkeme tutanağını aşağıdakilerden hangisi imzalar?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez?

Doğru! Yanlış!

8. Ceza hukukunda oranlılık ilkesinin gereğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisinin kovuşturulması şikâyete bağlı değildir?

Doğru! Yanlış!

12. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Kaymakamlığa yapılan ihbarların gecikmeksizin bildirilmesi gereken makam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Harç hesabı bilgileriniz ışığında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

15. Adlî yargı ilk derece mahkemelerinde, kasa hesabı bulunmayan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. 2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira’sıdır?

Doğru! Yanlış!

17. Hukuk Mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangileri adalet hizmetlerinin adil olarak yürütüldüğüne dair inancın ve güvenin oluşmasını sağlar?

Doğru! Yanlış!

20. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Kalem Mevzuatı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir