Tarih Felsefesi – Çalışma Testi (22)

Tarih Felsefesi – Çalışma Testi

1. Avrupa düşüncesinin Hristiyanlıkla sürdürülen diyalog ve şiddetli tartışmalar çerçevesinde kavranabileceğin! ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Hesiodos’a göre işleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuvvetli ve sonunda birbirini yok etmiş olan insanların yaşadıkları çağ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Augustinus’un geliştirdiği tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. İbn Sînâ’nın ilimler sınıflamasında ilimleri madde ve şeklin ilişkisi bakımından üçe ayırma konusunda etkisinde kaldığı düşünürler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

5. İbn Haldûn’un tüm zamanını Kitâbu’l-İbefi ve Mukaddime’y yazmaya ayırdığı yer ve tarih aralığı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. İslâm Medeniyeti’nde Peygamber ve yakın çevresinin başına gelen önemli olayların anlatıldığı, yani içeriği özel sınırlarla belirlenmiş tarih kitaplarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Ortaçağ’dan günümüze uzanan zaman diliminde, Libya ve Tunus’tan Fas’a kadar uzanan, Kuzey Afrika’nın batı bölgesine verilmiş Arapça isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Hârezmî’de örneği görülen sınıflamaya göre, aşağıdakilerden hangisi Arap ilimleri kapsamındaki ilimlerden değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Descartesçi tarih yazımı okulunun temel bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda sözü edilen historia türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Usçular, doğa ile us ya da evren ile zihin arasında gördükleri uygunluğun kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini öne sürmüşlerdir?

Doğru! Yanlış!

12. “Epistemoloji” olarak bildiğimiz felsefe disiplininin açıkça adını ilk kez kullanan, “doğmuş çocuğun adını koyan” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes ve Bacon’ın ortak bir görüşüdür?

Doğru! Yanlış!

14. Günümüzde de kullanılan tarih çağları ayrımını-yani tarihin Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ adlı dönemlere ayrımını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Voltaire’e göre gerçek, nesnel ve doğru tarihin yazılması için olmazsa olmaz koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisinin, Aydınlanma döneminde öne çıkarılan bir değer olduğu söylenemez?

Doğru! Yanlış!

17. Vico’nun insanın var ettiği kültür dünyasının, medeniyetlerin tümüne işaret edecek şekilde kullandığı anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Voltaire, ulusların kökenlerini anlatan hikâyelerin saçma unsurlarla dolmasıyla ilgili olarak aşağıdaki uluslardan hangisini örnek vermiştir?

Doğru! Yanlış!

19. “Başyapıt” anlamında kullanılan Latince tamlama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıda Vico’nun tarih çağları ve temel nitelikleri üzerine verilmiş olan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Tarih Felsefesi I - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…