Medeni Hukuk I – Çalışma Testi (5)

Medeni Hukuk I – Çalışma Testi (5)

1. Evlilik bakımından aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Kanunlarda kullanılan “muhik (haklı) sebepler”, “uygun miktar”, “uygun tedbir” gibi ifadeler aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru! Yanlış!

4. Evlilik birliğinden doğan giderlere katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe karşı, diğer eş ne tür bir yaptırım uygulanmasını isteyebilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi ailenin sürekli nitelik taşımayan ihtiyaçları için, eşlerden birinin temsil yetkisine sahip olduğu durumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Belirli bir olaydan, belirli olmayan bir olay için hakim tarafından çıkarılan sonuca ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Miras bırakanın aşağıdaki yakınlarından hangisi, ikinci derece mirasçılarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan Ayşe hakkında, çocukları Mehmet ile Mustafa’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan, birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşididir?

Doğru! Yanlış!

10. Ana ve babaları bir olan kardeşler arasındaki hısımlık bağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Mirastan yoksunluğun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bir kanun hükmüne dayanan, kanun koyucu tarafından belirlenen mirasçılığa verilen isimdir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sonrasında irat şeklinde ödenmesi gereken maddi tazminatın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Nişanlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi aile hukukuna özgü en temel ilkelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Türk Hukuku’nda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi mirasçılık belgesi vermeye yetkili makamdır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Medeni Hukuk I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: