Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (16)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (16)

1. II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Adliye alanında yapılan düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Milletin güvenini kazanmış kişilerin katılacağı milli bir kongrenin Sivas’ta toplanması düşüncesi ilk kez nerede gündeme getirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. Türkiye’ye karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletten dış yardım alınabileceği kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması değerlendirildiğinde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nden önce, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarım sektöründe görülen özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: