Medeni Hukuk I – Çalışma Testi (8)

Medeni Hukuk I – Çalışma Testi (8)

1. Hukukun dallara ayrılmasında en yaygın olarak kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Medeni Kanun’da haklara ve borçlara sahip olabilen varlığı ifade etmek için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?

Doğru! Yanlış!

5. “Tüzel kişi sayılacak toplulukların örgütlenmesi”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Nişanlanma ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Olağan evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Kesin evlenme engellerinin varlığına rağmen yapılmış olan bir evlenmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Evlilik birliği süresince eşler arasında gerçekleşen hukuki işlemler dolayısıyla ortaya çıkan alacakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’da yer alan aile konutunu korumaya yönelik düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Evlat edinmede evlat edinen ve evlatlık arasında bulunması gereken en az yaş farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Evlilik için aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın işlemi yaptığı sırada fiil ehliyetinden yoksun olmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın ne kadarını alır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen bütün hak ve borçlarıyla hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder?

Doğru! Yanlış!

18. Miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru! Yanlış!

19. Mirasa ehil olabilmenin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılmasıyla mirasçılara tanınan haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Medeni Hukuk I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: