Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (6)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (6)

1. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in yaptığı ıslahatlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında yapılan Balta Limanı Antlaşması hangi padişah zamanında imzalanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin hükümleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da kadınlara seçmen olma hakkının tanınması yönünde teklif veren kişi kimdir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde eğitim için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

7. 1838 yılında imzalanan ve İngiliz tüccarlarını Osmanlı Devleti’nde en imtiyazlı millet haline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. 1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarına göre İtalya’ya vaat edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Amasya Genelgesi’nde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Mustafa Kemal Atatürk’ün Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgali üzerine yeni bir meclisin toplanması için 19 Mart 1920’de yayımladığı genelgede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru! Yanlış!

13. Yeşil Ordu Cemiyeti’nin yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt para (kaime) uygulaması hangi yıl başlatılmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: