Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi (3)

Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi (3)

1. Ahlâki yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğu, salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru veya yanlış olamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi genel ahlâki değer yargısına örnek teşkil etmez?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir ahlâk sisteminin bazı temel apaçık hakikatlerle gerekçelendirilebileceğini söyleyen meta-etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde en sık karşılaşılan ahlâka aykırı davranışlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Kamuya ahlâk kazandırılmasının önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun yargılanma hakkının unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Susma hakkı aşağıdakilerden hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi mahkemede yargılanma hakkının unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki durumlardan hangisi aleniyet ilkesinin sınırlandırılmasını gerektirmez?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kayda ve şarta bağlanmamak anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

12. İhlal başvurusunun şekliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kanun’da sayılan etik ilkelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi çıkar çatışması durumundaki davranış ilkelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre hediye alma yasağı kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

16. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik’e göre denetim görevlilerinin görevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre hediye alma yasağı kapsamı dışındadır?

Doğru! Yanlış!

Adalet Meslek Etiği - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: