Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi

1. Neye inanılması gerektiğine karar veren akıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki dördüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Meslek örgütlerinin meslek üyelerine rehberlik etmek üzere, bazen de disiplin uygulamalarında kullanılmak üzere hazırladıkları meslek ahlakı kurallarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Yasayla kurulmuş mahkeme aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kişi, kurum veya organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmamak anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

7. İnsan haklarının dayanağı, çıkış noktası, sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Yargılamanın hakkaniyetle yürütülmesi için, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülük açısından tarafların eşit imkânlara sahip olması gerektiğini söyleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Adil yargılanma hakkı aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir davada tarafların, karşı tarafın sunduğu delil veya dosyada yer alan mütalaalar hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma imkanına sahip olması anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Etik komisyonları en az kaç kişiden oluşturulur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kanun’un düzenlediği etik ilkeleriyle ilgili olarak yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri aşağıdakilerden hangisine bildirilir?

Doğru! Yanlış!

14. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi etik komisyonun görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında denetim görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Kamu personelinin karar ve eylemlerinde, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesini gözetmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği kapsamında hediye alma yasağı içindedir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin ihtiyaca uygunluğu, yani kamudaki karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin değil, yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacını dikkate alması gerekliliğine işaret eder?

Doğru! Yanlış!

20. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre kamu görevlilerinin, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren kaç ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadır?

Doğru! Yanlış!

Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir