2017-2018 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Vize Sınavı

Soru 1- Afet sonrasında uzman ekipler gelinceye kadar halkın yardımına koşmak, uzman ekipler geldikten sonra da onların komutası altında destek faaliyeti yürütmek için var olan kişilere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Olası bir afet durumunda kişi, kurum ve kuruluşların organizasyon, koordinasyon ve tüm çalışma sürecini kapsayan hazırlık çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur?

Correct! Wrong!

Soru 4- Planlama olmadan yapılan arama kurtarma çalışmaları aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanır?

Correct! Wrong!

Soru 5- AFAD Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak yapılanmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 6- Hassas bölgelerdeki resmi ve hususi daire, müessese ve teşekküller arasında Sivil Savunma bakımından işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma kimler tarafından tertip ve tanzim olunur?

Correct! Wrong!

Soru 7- Afet sonrası “altın saatler olarak adlandırılan ve her bireyin hazırlıklı olmasının büyük önem taşıdığı saatler, hangi zaman dilimidir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Mahallin en büyük mülkiye amiri sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve karşılıklı yardım hususlarında mahallin garnizon komutanı yoksa kim ile iş birliği yapar?

Correct! Wrong!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce hazırlık için çalışmaların ana hedeflerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Arama kurtarma ekibinin kurulması ve donanımlarının sağlanması afet yönetimi bakımından hangi evreyi kapsar?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken eğitimlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi bir deprem arama kurtarma ekibi için çok amaçlı ekipman kapsamında değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi depreme neden olan yeryüzü kırılma ya da kaymalarının başladığı noktadır?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi kar (çığ) altında arama tekniğidir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Depremin büyüklük değerleri aşağıdaki aletlerin hangisi ile ölçülür?

Correct! Wrong!

Soru 16- Kişi kaynaklı ya da doğa olayları nedenleriyle, bulunduğu yer ve durumdan kendi olanaklarıyla kurtulamama, yer ve pozisyonunu değiştirememe durumuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi depremin yarattığı ‘Yüzey dalgaları’ndandır?

Correct! Wrong!

Soru 18- Doğa ya da dağ kazalarında yardım için arama kurtarma ekiplerine yapılacak çağrıda aşağıdaki bilgilerden hangisine gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi doğa ya da dağ arama ve kurtarma ekibi için gerekli ekipman açısından önemlidir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi doğa kazasının kişi kaynaklı nedenidir?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir