2017-2018 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Final Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Arama kurtarma standartlarının belirlendiği MYK (Meslekî Yeterlilik Kurumu) Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi depremin yarattığı ‘Cisim dalgaları’ndandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi can ve mal kayıpları ile birlikte sosyo-ekonomik düzeni etkileyerek afetlere sebep olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Olası bir artçı şok, patlama, ikincil bir çökme ya da başka bir olağan dışı durum karşısında kurtarma elemanlarının kaçabileceği diğer tehlikelerden uzakta en az bir tane yer belirlemesine ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Kurtarma öncelik sırasına göre yangında ikinci öncelikle kurtarılacak malzeme işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Selde kaybolan kişilerin aranmasına hangi bölgeden başlanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Sel suyuna maruz kalan bir kişide ilk 3-4 dakika içerisinde gelişen ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı fazlalığı, tansiyon yüksekliği gibi sağlık sorunları yaşaması olayına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Boğulmakta olan bir kişinin iyi yüzme bilen kurtarıcısı ile birlikte karaya çıkmasında uygulayacağı pozisyon hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü binada söndürme ekibi en az kişiden oluşturulmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Yangının meydana gelmesi için ________ , ________ - ve ________ ’nin birarada bulunması gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Boğulmalarda uygulanacak genel ilkyardım adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Afete müdahale süreçlerinde insani yardım ve arama kurtarma görevleriyle ilgili oluşumların adlarıyla ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Etik, uygulamaya dönük genel tanımlamayla, ________ birey ya da toplulukların davranışlarında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmelerine rehberlik eden değerler, ve standartlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- 5176 sayılı Kanun kapsamında kamu çalışanları hangi belgeyi imzalamakla yükümlüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İkazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Nükleer enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- İnsani yardımda aciliyet bakımından en sıkıntılı durumdakilere öncelik verilmesi, uluslararası kabul gören İnsani Yardım İlkeleri’nden hangisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal ajan değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir