2017-2018 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Final Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur?

Correct! Wrong!

Soru 2- Arama kurtarma standartlarının belirlendiği MYK (Meslekî Yeterlilik Kurumu) Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi depremin yarattığı ‘Cisim dalgaları’ndandır?

Correct! Wrong!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi can ve mal kayıpları ile birlikte sosyo-ekonomik düzeni etkileyerek afetlere sebep olur?

Correct! Wrong!

Soru 5- Olası bir artçı şok, patlama, ikincil bir çökme ya da başka bir olağan dışı durum karşısında kurtarma elemanlarının kaçabileceği diğer tehlikelerden uzakta en az bir tane yer belirlemesine ne denir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Kurtarma öncelik sırasına göre yangında ikinci öncelikle kurtarılacak malzeme işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Selde kaybolan kişilerin aranmasına hangi bölgeden başlanır?

Correct! Wrong!

Soru 8- Sel suyuna maruz kalan bir kişide ilk 3-4 dakika içerisinde gelişen ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı fazlalığı, tansiyon yüksekliği gibi sağlık sorunları yaşaması olayına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Boğulmakta olan bir kişinin iyi yüzme bilen kurtarıcısı ile birlikte karaya çıkmasında uygulayacağı pozisyon hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü binada söndürme ekibi en az kişiden oluşturulmalıdır?

Correct! Wrong!

Soru 11- Yangının meydana gelmesi için ________ , ________ - ve ________ ’nin birarada bulunması gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 12- I. Boğulma nedeni ortadan kaldırılır. II. Yaşam bulguları izlenir. III. Temel yaşam desteği sağlanır. IV. Bilinç kontrolü yapılır. V. Derhal tıbbi yardım istenir. Boğulmalarda uygulanacak genel ilkyardım adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Kısaltma: 1. OCHA 2. INSARAG 3. USAR Açılımı: K.Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu L. Kentsel Arama ve Kurtarma M.Birleşmiş Milletler insani işler Koordinasyon Ofisi Afete müdahale süreçlerinde insani yardım ve arama kurtarma görevleriyle ilgili oluşumların adlarıyla ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Etik, uygulamaya dönük genel tanımlamayla, ________ birey ya da toplulukların davranışlarında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmelerine rehberlik eden değerler, ve standartlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 15- 5176 sayılı Kanun kapsamında kamu çalışanları hangi belgeyi imzalamakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

Soru 16- İkazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Soru 17- Nükleer enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Soru 18- İnsani yardımda aciliyet bakımından en sıkıntılı durumdakilere öncelik verilmesi, uluslararası kabul gören İnsani Yardım İlkeleri’nden hangisini ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal ajan değildir?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler - Final Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir