Medeni Hukuk Bilgisi – Çalışma Testi (1)

Medeni Hukuk Bilgisi – Çalışma Testi (1)

1- Kanun koyucunun kural koyarken bilerek ve isteyerek boşluk bırakmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2- Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

Doğru! Yanlış!

3-Kanunların yorumlanması sırasında yararlanılan ve çoğun içinde azın da bulunacağını ifade eden mantık kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4- Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkilerin özel hukuk kapsamında değerlendirilmesi hukuk kolları arasında yapılan ayrımın aşağıdaki ölçütlerden hangisine dayanmasının sonucudur?

Doğru! Yanlış!

5-Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunda iyi niyetin korunduğu hallerden biridir?

Doğru! Yanlış!

6- Bir adi senedin resmi senede dönüşebilmesinin yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7- Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8- Aşağıdakilerden hangisi sahibinin elinden rızası dışında çıkmasına rağmen iyi niyetle derhal kazanılabilir?

Doğru! Yanlış!

9- Aşağıdakilerden hangisi yasal temsilcinin tam ehliyetsiz adına yapamayacağı işlemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

10- Ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu için hakkında gaiplik kararı verilen mirasbırakanın mirasçılarının kendilerine intikal eden tereke karşılığında teminat göstermeleri gereken süre kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

11- Bir kimse hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

12- Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13- Aşağıdakilerden hangisi adın korunması amacına hizmet eden davalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14- Bir kimsenin yerleşim yeri edinmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?.

Doğru! Yanlış!

15- Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz?

Doğru! Yanlış!

16- Ayla ile teyzesinin kızı Türkan arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17- Aşağıdakilerden hangisinde kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler bir arada verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18- Federasyon oluşabilmesi için en az kaç derneğin birleşmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

19- Tüzel kişiliğin başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20- Bir gerçek kişi ayırt etme gücüne sahip olmak koşuluyla en erken kaç yaşını doldurduğunda vakıf kurabilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Medeni Hukuk I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: