2014-2015 – İcra ve İflas Hukuku – Vize Sınavı

2014-2015 – İcra ve İflas Hukuku – Vize Sınavı

1. İcra ve iflas hukukunda şikâyet usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. İcra takibinin taraflarından birinin hak veya fiil ehliyetinin yokluğunun icra dairesi tarafından gözetilmemesi durumunda başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. İcra İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel talik (erteleme) hallerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

6. Borçlunun itirazı hükümden düşürüldüğü takdirde, mal beyanında bulunma süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi ödeme emrinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

8. Genel haciz yoluyla takip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Hakkında genel haciz yoluyla takip yapılan borçlu (B), takip kesinleştikten sonra borcunu alacaklı (A)’ya icra dairesi dışında, noter huzurunda ödemiştir. Ne var ki (A), bu ödemenin varlığına rağmen icra dairesine başvurup (B)’nin mallarının haczedilmesi talebinde bulunmuştur.(B), bu durumda aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

Doğru! Yanlış!

10. İcra İflas Kanunu’na göre istirdat davası açmak için öngörülen hak düşürücü süre ne kadardır?

Doğru! Yanlış!

11. İhtiyati haciz kararına itiraz süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

12. İhtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra alacaklının süresinde dava açmaması veya icra takibine başlamaması durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?

Doğru! Yanlış!

13. Süresinde haciz istememenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Hacizde istihkak davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Haciz, talepten itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

16. Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında icra müdürünün, alıcıya satış bedelini ödeyebilmesi için verebileceği süre en fazla kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

17. Hacizli bir taşınmaz malın satışını isteme süresi ne kadardır?

Doğru! Yanlış!

18. İcra takibinde paraların paylaştırılması aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Hacizli malın açık artırma yoluyla satışı usulünde birinci artırmada ihalenin yapılabilmesi için, satış bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde kaçını bulması gerekir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini talep edebileceklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İcra ve İflas Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: