Siyaset Felsefesi I – Çalışma Testi

1. Toplum sözleşmesi kuramlarında anlatılmak isteneni aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Rousseau’nun “genel istenç” anlayışını en iyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

3. “Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip ‘bu bana aittir’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun kurucusu oldu” diyen Rousseau bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir?

Doğru! Yanlış!

4. Locke’a göre uygar toplumu oluşturmak üzere insanların biraraya gelmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Hobbes’a göre doğası gereği herkes kendi iyiliğini ister ve bu yüzden doğa durumunda yaşamak isteyen herkes kendi kendisiyle çelişiyor demektir. Bu çelişkinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru! Yanlış!

6. İnsanın bütün eylemlerini zorunlu nedenlere dayandırarak devletin varlığının zorunluluğunu, bu zorunlu eylemlerden türetmeye çalışan Hobbes’un düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

7. Sınırsız bir egemen gücün olamayacağını, egemen gücün sınırlarının tanrısal olan doğa yasası tarafından çizildiğini savunan Jean Bodin aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdaki filozoflardan hangisi din, ahlak ve hukukun temelinin devlet olduğunu savunmuştur?

Doğru! Yanlış!

9. Rönesansta yazılmış olan ütopyalarda anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Rönesans düşünürleri içinde ilk laik devlet kuramının kurucusu olarak bilinen, hükümdarın gücünün mutlak olmasını ve siyasal iktidarın gücünün üzerinde dinsel ya da dünyevi herhangi bir gücün olmaması gerektiğini savunan, güce dayalı ulusal devlet kuramının kurucusu olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin ortadan kalkması durumunda toplumun yüzleşmesi beklenen tehlikelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Habermas’a göre, cumhuriyetçi görüşü savunanlar, demokratik süreci aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklamaktadırlar?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi, iktidarın dağıtılması gereken toplum katmanlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Berlin’e göre, bireyin eylemlerinde diğer kişi ya da gruplar tarafından engellenmemesini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin olumlu özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Herkesin görüşüne aynı ölçüde değer vermek, aşağıdaki sakıncalardan hangisini doğurur?

Doğru! Yanlış!

17. 12 Eylül 2010 tarihli anayasa değişiklikleri referandumu, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnek oluşturur?

Doğru! Yanlış!

18. Demokrasi, bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamaz?

Doğru! Yanlış!

19. Ülke yönetiminin, halkın tümünün katılımı ile değil de yurttaşların daha bilgili, daha iyi yetişmiş ve siyaset alanında deneyimli kişilerce temsil edildiği bir vekiller topluluğunca yürütülmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Eski Yunan’daki demokrasi uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Siyaset Felsefesi I - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…