2018-2019 – Türk Siyasal Hayatı – Vize (3-4) Deneme Sınavı

1. DP iktidarının ikinci evresi hangi yıl yapılan seçimle gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin iç siyasette 1970'li yıllara sancılı bir şekilde girmesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. 1961 seçim sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra kurulan hükumette aşağıdaki partilerden hangisi bulunur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi 1987 seçimleriyle ilgili doğru bir bilgidir?

Doğru! Yanlış!

6. Birinci Bülent Ecevit hükumeti aşağıdaki hangi seçimler sonucu kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

7. 12 Eylül’den sonra 1983’te Türkiye için kurgulanan siyasi modelin en belirgin özelliği nedir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Vatan Cephesi'nin kuruluş amacıdır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki partilerden hangisi birinci Milliyetçi Cephe Hükumeti içinde yer almamıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi 1959 yılında 'İlk Hedefler Beyannamesi' ismiyle bilinen ve CHP tarafından alınan kararlar arasında değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikteki ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Vilayet, kaza ve nahiye biçiminde bir örgütlenmeyi öngören ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi'nin (1876) maddelerine uymaz?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile seçmen yaşı indirilmiş ve milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Kanun-i Esasi uygulamaları için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

16. Sened-i İttifak belgesinin Osmanlı hayatında hangi açıdan önemli olduğu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

17. Egemenliğin kullanımını tek bir organa değil, birden çok organa ait yetki ve görev olarak kabul eden ve bu yönüyle diğerlerinden farklılaşan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Anayasa Mahkemesinin kurulması aşağıdaki anayasalardan hangisi ile birlikte gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı (1856) için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

20. 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymasının ardından, on ay kadar sonra yeni bir anayasa yapımı için Kurucu Meclis oluşturulmasına yönelik kanun kabul edilmiş ve 1961 Anayasasının hazırlık dönemine benzer biçimde bu Kurucu Meclisin de asker ve sivil iki kanattan oluşturulması esası benimsenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hazırlık sürecinde yürütülen uygulamalara aykırı düşer?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türk Siyasal Hayatı - Vize (3-4) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…