2018-2019 – Türk Siyasal Hayatı – Vize (1-2) Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif bir siyasi parti olarak kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

3. 1918 yılında savaş İttifak Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlanınca, Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’te hangi antlaşmayı imzalamıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi 1902 yılında düzenlenen Osmanlı Liberalleri Kongresi’nde gruplar arası farklılıklar sonucunda kurulan cemiyetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi İTC’nin II. Abdülhamit’i devirip II. Meşrutiyeti ilan etmelerine fırsat doğurdu?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. _________ Sivas ve Erzurum Kongreleri’ni esas alan bir metindir. Osmanlı İslam çoğunluğuyla meskûn toprakların ayrılmaz bir bütün olduğunu ilan eden metin, Milli Mücadele’nin siyasal hedeflerini oluşturdu.

Doğru! Yanlış!

8. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşuna giden süreçte II. Abdülhamit aşağıdaki adımlardan hangisi atmıştır?

Doğru! Yanlış!

9. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Doğru! Yanlış!

10. II. Abdülhamit hangi olayın ardından tahttan indirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi CHF içinden Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na (ÇTK) muhalefete sebep olmuştur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi devletin laikleştirilmesi için yapılan reformlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi DP’nin 1946 seçim sonucuna itirazlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına ihtiyaç duyulan nedenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi devletin laikleştirilmesi süreci dışında görülür?

Doğru! Yanlış!

17. 26 Mart 1931’de kabul edilen Ölçüler Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel ağırlık ve ölçü birimi değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkası İkinci Büyük Kurultayında ilk kez dile getirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Türk Ocakları’nın yerine kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türk Siyasal Hayatı - Vize (1-2) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…