2017-2018 – Uygarlık Tarihi I – Vize Sınavı

1. Dinozorların ve ilk memelilerin ortaya çıktığı dönemde dünyadaki tüm kıtaların tek bir parça halinde olduğu dev kıtaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Neolitik Çağ’da tarımın keşfinden hemen sonra gerçekleşen en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Pişmiş toprak kap kacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik ve üsluplarına bakarak, yapıldıkları dönemin belirlenmesinde kullanılan arkeolojik tarihleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. 1865 yılında Prehistorik Çağlar adlı kitabında Taş Çağı’nı Paleolitik (Eskitaş) ve Neolitik (Yenitaş) olarak ikiye ayıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Üst Paleolitik Dönem’de taştan, fil dişinden ve kilden yapılmış göğüsleri, kalçaları ve karın kısımları abartılı biçimde betimlenmiş ancak yüzleri işlenmemiş kadın heykelciklere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. İki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Homo Neanderthalensis döneminin taş alet teknolojisine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’daki ana ticaret merkezi olan kent aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Akkad Kralı Naram-Sin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Erken Sümer kent devletlerinde yönetimle ilgili “Lugal” unvanının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Sümerler’e ait eserlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Nabopolassar ve Nabukadnezzar gibi ünlü kralları olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilen kanun / kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. İ.Ö. 1350’lerde Mısır’ın geleneksel tanrıları yerine Güneş (Aton) monoteizmini (tektanrıcılık) yerleştirerek dinde reform yapmak isteyen Eski Mısır firavunu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Eski Krallık Dönemi’nde firavunlar kendileri için büyük piramit mezarlar yaptırırlarken, Orta ve Yeni Krallık dönemlerinde kaya mezarları yapımına ağırlık verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Eski Mısır’da ölülerin yanına konulan, ölü öbür dünyada angarya bir iş yapmaya çağırıldığında onun vekili olarak görev yapacak işçi heykelciklerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Eski Mısır’da mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Firavun Coser’in ünlü basamaklı piramidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Eski Mısır’da bilim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. “Mısır Nil’in bir armağanıdır.” diyerek Nil Nehri’nin Mısır için taşıdığı önemi vurgulayan ünlü Antik çağ yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Uygarlık Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…