2017-2018 – Uygarlık Tarihi I – Final Sınavı

1. Sümerlerin, Eski Mezopotamya’da mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Firavun II. Ramses, Mısır ülkesinin kuzey sınırı kabul edilen Suriye egemenliği için aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. İnsanlık tarihinin ilk sanatsal ürünleri olan duvar resimleri ve heykelcikler aşağıdaki çağlardan hangisinde ortaya çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Frig Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Lidya Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Bugüne kadar saptanan ve sayıları 100’e yaklaşan sulama tesisleriyle Doğu Anadolu’yu barajlar bölgesi durumuna getiren ve başka yerde saptanamayan bu yoğunluk nedeniyle “Hidrolik Uygarlık” olarak da nitelendirilen Eski Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Assurlu tüccarların belirli bir serbesti içinde yaşayıp, ticaret yaptıkları büyük pazar yerlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Uygur Devleti’nde Bögü Kağan döneminin en dikkat çekici gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Eski Türklerde ölen savaşçıların mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen heykellere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Orta Asya tarihinde 630-680 yılları arası aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Pers Kralı Darius’un kendi adına bastırdığı gümüş paralara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Klinik gözlemi başlatan ve bugün modern tıbbın kurucusu olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. İ.Ö. 508/507 yılında halkın desteği ile iktidara gelen Kleisthenes’in reformlarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Minos Uygarlığı’nın çöküşüyle ilgili öne sürülen sebeplerden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Yunanlıların, Maraton Savaşı anısına yaptıkları ve günümüze kadar gelen ünlü eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Pontus Krallığı’na karşı kazanılan Zela (Tokat/Zile) Savaşı’ndan sonra ünlü veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)” sözü aşağıdaki Romalı komutanlardan hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

18. Roma Cumhuriyeti'nde şehirlerde yaşayan yersiz, yurtsuz ve çoğu zaman işsiz insan kitlelerini oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Romalı ünlü hatip Cicero devletin çeşitli kademelerinde hizmet vermiş olsa da ana mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Kartaca Generali Hannibal’in İ.Ö. 216 yılında Roma ordusunu yendiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Uygarlık Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…