2017-2018 – Sosyal Psikoloji I – Üç Ders Sınavı

1. Psikolojideki davranışçılığı sosyal psikolojiye taşıyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak hazırlanmış soru formuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Bir futbol takımının teknik direktörü, takımı maçı kazandığında kendisinin başarısından, kaybettiğinde hakemin yaptığı haksızlıklardan bahsediyorsa, bu teknik direktör hangi yanlılık sürecini yaşıyor olabilir?

Doğru! Yanlış!

4. Çok çekici birisinin fotoğrafıyla, daha az çekici birisinin fotoğrafının birlikte gösterilmesi; az çekici olanın, olduğundan daha çekici olarak algılanmasını sağlayacaktır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal algı bağlamın etkisiyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

5. X kişisi kirli sakal dediğimiz sakalıyla ve pek özenli olmayan kıyafetiyle bir arkadaşının kızının düğününe gitmek durumunda kalmış. Az sayıdaki tanıdıklarıyla otururken, karşı çaprazında oturan orta yaşın üzerindeki iki bayanın, kendisiyle ilgili konuşmalarını şöyle aktarmıştı: "Bayanlardan birisi çaktırmadan başıyla beni işaret ederek kim olduğumu sordu. Öteki "tanımıyorum, herhalde Kars’ın köylerinde tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan birisi olabilir." dedi. Sonrasında bana hoş geldin diyen bir öğretmen arkadaş onların yanına oturduğunda ona sordular. Profesör olduğumu öğrendiklerindeki şaşkınlık dolu yüz ifadeleri hiç gözümden gitmiyor." diye anlatmıştır. Yukarıdaki anlatılan hikayede insanların sıkça kullandığı zihinsel kısa yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Kalıpyargısal düşünmenin açıkça görülebilecek en temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Otoriteye itaat konusunda çarpıcı bir deney yapan ve deneyin sonucunda normal insanların da otorite baskısına maruz kaldıklarında yıkıcı davranışlar sergileyebilecekleri sonucuna ulaşan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. "Ezgi annesinden bir arkadaşına gitmek için izin almaya çalışmaktadır. Önce annesine o hafta sonu iki gün boyunca arkadaşında kalacağını söyler ancak annesi buna izin vermez. Daha sonra Ezgi sadece Cumartesi gitmeyi ve kalmadan geri dönmeyi önerir. Annesi bu durumu daha makul bulur ve kabul eder." Bu durumda Ezgi aşağıdaki boyun eğdirme tekniklerinden hangisini kullanmış olur?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangileri tutumlarla davranışlar arasındaki ilişkileri kısıtlayan etkenlerdendir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişim kuramlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Romantik aşk aşağıdaki aşk bileşenlerinden hangilerini içermektedir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi çekicilikle ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığı tetikleyen en yaygın etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangileri bütün toplumlarda geçerli olan yardım etme davranışlarıyla ilgili toplumsal normlardandır?

Doğru! Yanlış!

16. insanın başına gelen olaylar kendi denetimi dışındaysa ona yardım etme olasılığı artmaktadır. Yukarıdaki açıklama ile vurgulanmak istenen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Özgeci davranışı açıklamaya çalışan evrimsel yaklaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi arınma ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru! Yanlış!

19. Saldırgan davranışın, türün en güçlü ve genetik olarak en uygunlarının hayatta kalmasını sağlayarak, türlerin evrimsel gelişimine uyumsal bir işlev gösterdiğini söyleyen ve saldırganlığın kökenlerini bu şekilde açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi araçsal saldırganlık türüne örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Sosyal Psikoloji I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…