2018-2019 – Sosyal Psikoloji I – Vize Sınavı

1. "Sosyal psikoloji bireylerin, davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır".Bu tanım, sosyal psikolojinin temel olarak _____________ çalışması olduğu fikrine dayanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi survey araştırma yönteminin güçlü yanlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi doğal gözlemde bulunan kişinin yapmaması gereken davranışlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

4. İki ya da daha çok değişken arasında kendiliğinden oluşan ilişkileri araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Geniş insan topluluklarının neden, nasıl ve ne zaman birlikte davrandığını anlamak için geliştirilen psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi izlenim oluşturmada etkili olan ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Hep birlikte oyun oynanan bir grupta bir çocuğun sürekli itiraz etmesi ya da mızıkçılık yapıp sesini yükseltmesi durumunda o çocuk hakkında yargıda bulunulurken kullanılan izlenim oluşturma bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Tek tek insanları grup ya da nesnelerden daha olumlu değerlendirme eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Yükleme Kuramı'm geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. İyi olarak değerlendirilenlerin olumlu bir çerçeveye yerleştirilip hep olumlu özellikler yüklenmesi, "tersine" başlangıçta olumsuz bulunan birisine de olumsuz özellikler yakıştırılması eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. “Kendin yapınca kaza, başkası yapınca hata olur.” ifadesini aşağıdaki sosyal biliş kavramlarından hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde yapılan sınıflamalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanılacak şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. X kişisi kirli sakal dediğimiz sakalıyla ve pek özenli olmayan kıyafetiyle bir arkadaşının kızının düğününe gitmek durumunda kalmış. Az sayıdaki tanıdıklarıyla otururken, karşı çaprazında oturan orta yaşın üzerindeki iki bayanın, kendisiyle ilgili konuşmalarını şöyle aktarmıştı: "Bayanlardan birisi çaktırmadan başıyla beni işaret ederek kim olduğumu sordu. Öteki "tanımıyorum, herhalde Kars’ın köylerinde tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan birisi olabilir" dedi. Sonrasında bana hoş geldin diyen bir öğretmen arkadaş onların yanına oturduğunda ona sordular. Profesör olduğumu öğrendiklerindeki şaşkınlık dolu yüz ifadeleri hiç gözümden gitmiyor" diye anlatmıştır. Yukarıda anlatılan hikâyede insanların sıkça kullandığı zihinsel kısa yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. "Ağzıyla kuş tutsa bu düşüncenizi değiştirmez." ifadesi şemalarla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

16. 1960’larda laboratuvar ortamında yaptığı deneylerle otoriteye itaat konusunu inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi insanların uyum davranışı göstermesinin ana sebeplerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangileri yasal otorite ve statü göstergelerindendir?

Doğru! Yanlış!

19. Muzaffer Şerifin bir grup bireye, önce yalnız, sonra grupla, sonra tekrar yalnız olarak ışık noktası izlettirdiği ve grup normunu incelediği araştırmada aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılmıştır?

Doğru! Yanlış!

20. "Kişiler kendi kişisel özgürlüklerine sahiptirler; bu özgürlüklerin tehdit edildiğini hissettiklerinde bu tehdide karşı ellerinde ne varsa yaparlar." teorisindeki temel düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyal Psikoloji I - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…