2016-2017 – Tarih Felsefesi II – Üç Ders Sınavı

1. Macchiavelli ve Bacon’ın tarih anlayışlarının, Aydınlanma’da da kendini gösteren yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Herder’in tarih felsefesinin odağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. "Bilimin bütün önermeleri tek bir ilke içinde bir bütünü biçimlendirmek üzere birbirine bağlıdır. Bu bağlamda tek tek önermeler bilimsel olamazlar, yalnızca bütünün bağlamı içinde bilimsel olurlar." sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

4. Schelling’in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

5. Fichte'nin tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. “Aklın zorunlu olarak gelişen bir süreç olması, Hegel’in Mantık Bilimi adlı yapıtında, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ortaya koyulmuştur?

Doğru! Yanlış!

7. Hegel’e göre belirli bir çağı belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, doğru sıralamayla verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Marx’a göre insanları hayvanlardan ayıran ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Marx ve Engels’e göre ilk tarihsel eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Comte’un insan aklının gelişimini ve bütün tarihi açıklamak üzere önerdiği yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Mill’e göre tarihte kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Saint Simon’un düşünceleri için “ütopyacı sosyalizm” nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Nietzsche’nin tarihsel olayların tek bir anlamı olamayacağı ve tarihte nesnellikten söz edilemeyeceği yolundaki tarih eleştirisi, tarihe hangi bakış açısından getirilmiş bir eleştiridir?

Doğru! Yanlış!

15. Kierkegaard’un "tarihsel olmayanı tarihselleştiren tarih felsefeleri" diyerek getirdiği eleştiri, aşağıdaki düşünürlerden hangilerine yöneliktir?

Doğru! Yanlış!

16. Kierkegaard’a göre geçmişin değiştirilemez olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Dilthey’ın düşüncesinde tarihsel olayları anlayabilmek için tin bilimlerinin başvurduğu inceleme nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Dilthey’ın felsefesinde "tarihsellik" kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Dilthey’a göre tarihte teorik aklın açıklamacı tutumundan çok tarihsel aklın anlamacı tutumuna gerek duyulmasının nedeni aşağıdaki ifadelerin hangisinde dile getirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıda belirtilen filozoflardan hangisinin tarihe ilişkin görüşleri tarihsicilik olarak adlandırılan görüşe uyar?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Tarih Felsefesi II - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…