2016-2017 – Tarih Felsefesi I – Vize Sınavı

1. (I) Historia rerum gestarum anlamıyla tarih felsefesi, bir tür “bilim felsefesi” bir “metodoloji eleştirisidir. (II) ilk defa Aristo’nun metinlerinde karşımıza çıkar. (III) Latince’de, yapılmış işlerin / şeylerin anlatımı öykülenmesi anlamında kullanılır. (IV) Geçmişte yapılmış tüm işlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılan bir tamlamadır. (V) Bu kullanım Türkçede tarih sözcüğüyle karşılanan “historia” sözcüğünün ikinci temel anlamını oluşturur. Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. “Şeyler için doğa neyse, insan için tarih odur” düşüncesini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Kari Popper’in tarih anlayışına göre, tarihin, aşağıdakilerden hangisini kapsayacak boyutta olması gerekmez?

Doğru! Yanlış!

4. Pitirim Sorokin’in, anlamlı tarih felsefelerinin çoğunun bunalım ya da geçiş dönemlerinde ortaya çıktığına dair tezi ile ilgili örnek olarak gösterdiği düşünür ve yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. “Tarih bilgisi, bir halkın kendisiyle ilgili bilincinin ne olduğunun belirlenmesi yoluyla, yalnızca o halk için geçerli olabilecek türden bir bilgidir”. Bu yargı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

6. Tüm varlığın oluşumundaki “ana madde’’-“ilk madde” anlamında kullanılan Eski Yunanca terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Collingwood’un tarihe ilişkin sorduğu dört temel sorudan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Tarihi “tarihi varlık sahası” adı altında ontolojik bir tabaka olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi, geçmişi bir bütün halinde kavramaya ve yorumlamaya yönelen çalışmaların genel adıdır?

Doğru! Yanlış!

10. “Doğum”, “oluşum”, “köken” gibi anlamlarda kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Ruhta saklı olan Tanrı öğütleri, yani doğruluğun bilgisinin kaynağı, ruhun arkeolojisi yapılarak felsefe sayesinde ortaya çıkarılıp, doğru bilgi temeline uygun devlet kurulunca, Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi ortadan kalkacaktır?

Doğru! Yanlış!

12. Günümüzde “medeniyet bilmeyen”, “vahşi”, “önüne geleni öldüren” gibi anlamlar yüklenen, fakat aslında “yabancı bir devletten/toplumdan”, ya da “Yunanca konuşmayan' anlamlarına gelen Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İnsanın evrimini görmüş, kültüre ve toplumun gelişmesine yönelik ilgileri ve görüşleri olan, bunları ele almada felsefeciler arasında ilk olan düşünürler, Guthrie’ye göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. “İki kez doğan” anlamına gelen, zamanla “Tanrı Dionisos onuruna söylenen, onun yaşamından, acı ve tatlı serüvenlerinden söz eden, kimi kez ciddi kimi kez de açık saçık ezgiler” anlamına gelecek şekilde de kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Toulmin’e göre felsefenin metafizik yoluna girerek, doğa bilimlerinin tarihsel görünüşten ziyade kuramsal fizik-matematik yönünde gelişmesine zemin hazırlayan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Augustinus’a göre Gratia, insanı aşağıdakilerden en çok hangisinden kurtarabilecek tek şeydir?

Doğru! Yanlış!

17. Kilise Babaları Dönemi’nden Skolastik Felsefe’ye geçişin sembolü olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. İskenderiyeli Clemens’in savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. Hıristiyan tarih anlayışını, tanrıbilimden de faydalanarak en yetkin şekilde temellendirmiş olan, Tanrının yarattığı şeyler gibi zamanın bir parçası olmadığını savunan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Tarih Felsefesi I - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…