2015-2016 – Tarih Felsefesi I – Üç Ders Sınavı

1. Zamanın, Yahudilik ve Hıristiyanlık tarafından önemli bir sorun olarak görüldüğü ve hatta Batı’da serimlenen tarih felsefelerinin neredeyse tümünün temeline yerleştirildiği görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Voltaire’in ulusların kökenlerini anlatan hikâyelerle ilgili saçma bulduğu unsurları nitelemek üzere kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi, deneycilik ile usçuluğun ortak yönüdür?

Doğru! Yanlış!

4. Ruhu, bütün eylemlerin, yani iyi ve kötü olarak nitelenen her şeyin ardındaki neden olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. İbn Haldûn’un bedevî-hadarî ümran ayrımı aşağıdaki ayrımlardan hangisine diğerlerine göre daha yakındır?

Doğru! Yanlış!

6. Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Tarihi, insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamı olarak gören ve bu yüzden de insanın tarihinin en önemli kısmını felsefe ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aydınlanma adlandırmasıyla, aydınlanması beklenenin insan, aydınlatılması gerekeninse insan yaşamındaki anlam ve düzen olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Eski Yunanca’da “sağlam temelli, hakiki bilgi” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Voltaire’e göre eski çağlara ilişkin 3000 yıllık tarihin yeterince bilinmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Halkını silah gücüyle yöneten, kendini toplumunun üzerinde görerek vatandaşına karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmeyen. zorba yönetici anlamındaki Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Tarih yazıcılığının ahlâk dersleri vermeye ve kıssadan hisse çıkarmaya yönelik tutumdan kurtulup olayları gerçek nedenleriyle anlatması gerektiğini ileri süren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi, Voltaire’in tarihi ayırdığı alt dallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Kişiye özel, duyu deneyimlerinin sınırlarını aşan ve metafizik boyutu olan deneyimleri kapsayacak biçimde kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Alman Tarih Okulu’nun en çok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. John Locke’a göre, tanrı, evren, yaratılış gibi konular üzerinde spekülasyonlar yapmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Hıristiyanların yaklaşık M.S. 313’e dek süren kovuşturmaya ve işkenceye uğrama dönemindeki çalışmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. El-İsfahânî, hikmet terimi için aşağıdaki tanımlardan hangisini kullanmıştır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Tarih Felsefesi I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…