2016-2017 – Eğitim Psikolojisi – Final Sınavı

1. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinde genetik faktörlerin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

Doğru! Yanlış!

2. Zeka üzerine bilimsel araştırmaları başlattığı kabul edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Algılanan bilginin bulunup getirilmesi ya da depo edilmesi aşağıdaki biliş süreçlerinden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

4. Araştırmacının deneyimleri çerçevesinde şekillenen betimsel verilere ve öznel algılarını yansıtan yorumlayıcı verilere yer verilmesi gözlem yönteminin hangi zayıf yanını yansıtmaktadır?

Doğru! Yanlış!

5. Gruplardaki üyelerin aynı ünitenin belli bölümlerini öğrenmek üzere seçtikleri ve daha sonra farklı gruplarda aynı konuyu alan öğrenciler ile bir araya gelerek paylaşımda bulundukları, sonradan tekrar kendi gruplarına döndükleri işbirliğine dayalı öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Öğrenmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Sosyal Öğrenme Kuramında bireylerin diğerlerinin deneyimlerinden öğrenme yeterliklerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Davranışçı Öğrenme Kuramı kapsamında öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme-öğretme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılık yaklaşımının dayandığı kuramsal temellerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Soyal yapılandırmacılıkta, birey ve başkaları arasında devam eden Karşılıklı etkileşime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Öğretimin gerçek yaşamdakine uygun biçimde yapılması daha çok aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi kapsamındaki inceleme alanlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

14. ilköğretimde görev yapan iki öğretmenden Suna Hanım, “sınıfta öğrencilerin sorun çıkarmadıklarından ancak, sokağa çıktıklarında nasıl davranacaklarını bilemediklerinden” şikâyet etmektedir. Bunun karşısında Övünç Bey, “benim öğrencilerim hiç öyle değiller. Ben onlardan sınıfta da dışarıda da üniversite öğrencileri kadar olgun davranmalarını bekliyorum, onlar da öyle davranıyorlar” diyerek övünmektedir. Buna göre, Övünç Bey aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini göz ardı etmektedir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi içsel faktörleri odağa alan motivasyon teorilerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun öğrenmede bireye sağladığı yararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Öğrenmeyi destekleyecek ortamların oluşturduğu, öğrencilerin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri, adalet, saygı ve sevginin egemen olduğu bir sınıf iklimi yaratılması aşağıdaki sınıf yönetimi boyutlarından hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

18. Bireyin içindeki fizyolojik, biyolojik ya da sonradan ortaya çıkan herhangi bir yetmezliğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Kişinin bir işi başarmaya yönelik davranış şeklini önceden seçtiği zihinsel duruma ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Sınıf yönetimi, sınıfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme ve değerlendirme işlevlerine ilişkin süreçsel özellik taşıyan bir disiplindir. Yukarıdaki sınıf yönetimi tanımı hangi kavramı temele alarak yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Eğitim Psikolojisi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…