2016-2017 – Eğitim Psikolojisi – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisinin belirlenmeye çalışıldığı deneysel araştırmalarda uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Gelişimin yönünün kestirilebilir olması, becerilerin edinim zamanı bakımından farklılıklar görülse de edinim sırasının değişmemesi, gelişimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

Doğru! Yanlış!

3. Neyin, nasıl, nerede, ne zaman gözleneceğinin önceden planlandığı, amacın saptandığı ve belli kurallara uyularak yapılan gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Yardım edene yardım etmek gibi bir anlayış aşağıdaki ahlak gelişim aşamalarından hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

5. Gelişime etki eden biyolojik değişkenler aşağıdakilerden hangileridir?

Doğru! Yanlış!

6. Edinen bilgilerin yorumlanması, organize edilmesi ve yeniden bulunması anlamına gelen biliş süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangileri eğitim psikolojisinde kullanılan bilimsel bilgi toplama yöntemleridir?

Doğru! Yanlış!

8. Laboratuvar ortamında kedilerle yaptığı deneyler sonucunda; öğrenmenin, deneme-yanılma etkinlikleri ile gerçekleştiğini belirten psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kişilik özellikleri, genel ve özel yetenekler, ilgi ve tutumlar, belli bir konudaki bilgi ya da belli davranış ve özellikleri ölçmek için kullanılan betimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Dört yaşındaki bir çocuğun vücut ağırlığının 17 kg'dan 18 kg'a, boy uzunluğunun da 104 cm'den 107 cm'ye ulaşması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

11. Çoklu Zeka Kuramını ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Colvin'e göre zekânın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Freud’a göre kişilik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. İnsanların gereksinimlerini yeme, içme, uyuma gibi biyolojik ve özgüven, sevilme, ait olma gibi psikolojik gereksinimler olarak ikiye ayıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Thurstone'in birbirinden bağımsız yedi tür zihinsel yetenek olduğunu ileri sürerek savunduğu zekâ kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Kişiliğin bireyin kendine özgü ve benzersiz bir özelliği olduğunu savunmasının yanında insanların temelde oldukça benzer özelliklere sahip olduğunu savunan kişilik kuramlarını farklılaştıran felsefi varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Psikanalitik kurama göre kişiliğin mantıksal yönünü temsil eden öge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Bireyin belirli ilişkileri kavrayabilmesi, analiz edebilmesi ve sonuca varabilmesi gibi özelliklerin tamamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki hangisi Çoklu Zekâ Kuramı'nın zeka türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Bilgi, dil gelişimi, anlama, çıkarım yapma, sözcük dağarcığı gibi becerileri ölçen Anadolu-Sak zekâ ölçeği bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Eğitim Psikolojisi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…