2015-2016 – Metafizik – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme ilişkisi aksiyomlarının sonuçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Metafiziği “Varlığı varlık-olma dışında başka özelliklerine göre değil, salt varlık-olma özelliğine dayanarak inceleyen bir uğraşı” olarak tanımlayan ilkçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Bir şeyin soyut ya da somut olması aşağıdakilerden hangisine göre tanımlanır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi bağlamdan bağımsız bir tümcedir?

Doğru! Yanlış!

5. Ait olma ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. “Metafizik kuramlarda gereğinden fazla şeylerin varlığını kabul etmeme ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle anılır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in Topika adlı kitabındaki tümel çeşitlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi İdealar Kuramı’nın aksiyomlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Bir özne-yüklem önermesiyle eşdeğer olan ama bu önermenin terimlerinin gösterdiği şeyleri belirten yeni bir önermenin ortaya konulması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

10. Aristoteles bütün varlıkları kategorilere ayırmıştır. Bunlardan biri olan töz kategorisini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi benzerlik aksiyomlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal kümedir?

Doğru! Yanlış!

13. Kavramcılığa göre özellik türü kavramlarının örnekleyenleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Kavramcı tümel kuramlarında durum kategorisi türetilirken “B kavramının A somut nesnesine yüklenir olma durumu” aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Doğru! Yanlış!

15. Sıkı adcılığın temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Trop-benzerliği kümesi adcılığının türetilmiş kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. “Şu anda önümde duran kâğıdın beyazlığı” tropunun kapladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Trop kategorisinin yanı sıra tümel özellikleri de temel kategori sayan kuramlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Trop benzerliği kümesi adcılığına göre “Önümdeki kâğıt beyazdır.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Sıkı trop adcılığına göre “Bu kâğıt beyazdır.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Metafizik - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…