Metafizik – Çalışma Testi

1. Aşağıdaki çiftlerden hangisinde birincisi ikincisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2. Tümel şeyin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aristoteles’e göre metafiziğin tanımı nedir?

Doğru! Yanlış!

4. Metafizik önermenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bir özellik türüdür?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Özel metafizik dallarınının genel metafizikten ayrılan özelliği nedir?

Doğru! Yanlış!

9. “A şeyi B şeyini örnekler” savı hangi zamanda ortaya konulursa konulsun ya hep doğrudur ya da hep yanlıştır. Bu önerme aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Üçüncü Adam Çıkarımının Platon’un gerçekçi kuramı için bir sorun oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi “Ay Dünyanın uydusudur” önermesinden mantıksal çözümleme ile elde edilir?

Doğru! Yanlış!

13. Bir önermeyle eşdeğer olup bu önermenin terimlerinin gösterdiği şeyleri belirten yeni bir önerme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. “A - B’dir” önermesinde “B” yükleminin bir tür veya özellik gösterdiğini kabul eden kuramlar hangileridir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir sonsuz gerileme olan Üçüncü Adam Çıkarımı, Platon’un İdealar Kuramı’nın hangi aksiyomlarına dayanır?

Doğru! Yanlış!

16. Aristoteles’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ikincil töz kategorisindendir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un İdealar Kuramı için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi üçlü bir özne-yüklem önermesidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aristoteles’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi birincil töz kategorisindendir?

Doğru! Yanlış!

20. Aristoteles’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Metafizik - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…