2015-2016 – Mantığın Gelişimi – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in önerme anlayışı bakımından genel bir sorun oluşturan metafizik görüşlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2. İbn Sina'nın yaklaşımına göre, aşağıdaki önermelerden hangisi nitelemeye göre (vasfî) okumada yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi diyalektiğin felsefede yaygın bir yöntem olmasını sağlayan ilk düşünürlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Platon'un incelediği bölme yöntemini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Diodorus'un önerme anlayışının özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

6. İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehâfüt’üt-Tehâfüt) ile öncelikle aşağıdaki düşünürlerden hangisini eleştirmektedir?

Doğru! Yanlış!

7. Mısır’da matematiğin basit bir tümevarımlı düşünmeyle incelendiği kadarıyla yeterli sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında mantığı eleştiren düşünürlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aristoteles'in bazı tasımları mükemmel tasım olarak belirlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Stoa mantığını sistemleştiren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. İbn Sina mantığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Farabi'nin gramer ve mantık arasındaki ilişki ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Gazâlî’nin, verdikleri bilginin kesinlik derecesine göre incelediği öncüllerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aristoteles’in “Topikler” eserinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Stoa mantığındaki “lekton” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?

Doğru! Yanlış!

16. Stoa mantıkçılarına göre, aşağıdakilerden hangisi belirsiz savlanabilire bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

17. Stoa mantığında tanıtlanamazlar arasında yer almayan çıkarımların tanıtlanamazlara indirgenmesinde başvurulan kurallara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Farabi'nin bir mantıkçı olarak en büyük başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Koşul eklemini bugünkü yaygın doğruluk tablosu tanımına oldukça yakın açıklayan Stoa düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. “Diyalektik” sözcüğünün türediği eski Yunancadaki “dialegesthai” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Mantığın Gelişimi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…