2015-2016 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Vize Sınavı

1. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Devleti'nin toprak dağıtma politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi “Misak-ı İktisadi”de yer alan esaslardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasına karşı çıkıldığı ve meclisin halifenin meclisi olduğu düşüncesinin savunulduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin, işgal sırasında ve sonrasında yaptığı idari düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yapılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Kapitalizm ve sosyalizmi reddederek üçüncü ve özgün bir yol olarak devletçi anlayışı öne süren hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuranların sahip olduğu ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi’ni halka anlatmak, korumak ve halkın kültür düzeyini yükseltmek için kurulan Halkevleri’nin şubelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Tezi çerçevesinde tartışılan temel görüşlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girme konusunda tereddüt etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Milli Saraylar İdaresi hangi yıl kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin kurulmasını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Türkiye’de devletçi bir ekonomik modelin uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi 1934’te Balkan Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…