2015-2016 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Final Sınavı

1. “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.” tanımının ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Milli Mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Türkiye’ye, Avrupa Birliği’ne girebilmesi için “aday ülke” statüsünün verildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasının nedenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Türkiye’de 1994 yılında gerçekleşen büyük ekonomik krizden sonra uygulanan istikrar tedbirleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanmasından sonra hükümeti kurması için görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. 1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1968-1972) hazırlanmasını kolaylaştıran faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 12 Temmuz 1947 Beyannamesi’nden sonraki dönemde CHP’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grub’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Haşan Ali Yücel’in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. 1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. 1977 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan kanunlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…