Google Adsense Kodu

Türk Dili I – Çalışma Testi (3)

Türk Dili I – Çalışma Testi (3)

1. Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. İlk Türkçe döneminde aileden ilk ayrılan üye aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan başlıca ögelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmelerin nedenleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Osmanlı Devleti içerisinde Latin harflerini kullanan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Türkçe ve millî edebiyat akımının güçlenmesine büyük katkı sağlayan “Yeni Mecmua” adlı derginin çıkarılmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Asıl işlevi konuşmada anlamın ve uyumun daha açık hâle getirilmesi ve yüksek bilgi içeren içeriğin veya düşük olasılığın ifade edilmesidir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Biçimbirim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ağırbaşlılık” kavramına bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir dilin söz varlığında kişilerarası iletişimde alışkanlık hâlinde kullanılan, dilin toplumsal kullanımına göre farklılık gösterebilen ve ait olduğu toplumun kültürel yapısını, dünya görüşünü ve kişilerin birbirlerine karşı tavırlarını sergileyen terimlerdir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

12. Türkçenin yapı bakımından dâhil olduğu dil grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Türk dilinin dünya dillerine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerin hangisi Orhon Yazıtları’na etkisi olan dillerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Arapça veya Farsça değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Türkçeden en çok sözcük alan dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Bilimi oluşturan verilerin ve bilgilerin sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve deneysel olarak işlenmesini, üretilmesini, geliştirilmesini, aktarılmasını sürekli bir biçimde sağlayan dillerdir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

20. Türkçenin okullarda zorunlu ders haline getirilmesinin gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Türk Dili I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı chef-mutfak.png