2013 – Ticaret Hukuku – Çalışma Testi (2)

2013 – Ticaret Hukuku – Çalışma Testi (2)

1. Faturaya itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Ticaret siciline tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil ve ilanı gerektiği halde tescil edilip ilan edilmemiş hususlarda üçüncü kişilerin iyiniyetli olduklarının kabul edilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Acentenin haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Anonim şirketlerde tasfiye payının dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

6. Anonim şirketin anasözleşmede yazılı kayıtlı sermaye rakamının yükseltilmesi veya indirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

7. Anonim şirket ortaklarının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Çağrısız genel kurul toplantılarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki hallerden hangisi genel kurul gündeminde yer almasa da genel kurulda görüşülmesi yasal olarak mümkündür?

Doğru! Yanlış!

11. Tek pay sahipli anonim şirketlerde tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerli olması için aşağıdaki şekil şartlarından hangisine uyulması gerekir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilmez yetkisine giren hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki hallerden hangisinde bir paya en çok on beş oy verileceğine ilişkin sınırlama uygulanmaz?

Doğru! Yanlış!

14. Kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla paya tanınan üstün hakka ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki hallerden hangisinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanarak ilgili kararı onaması gerekir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi payın aslen kazanılma hallerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki senetlerden hangisi nama yazılı olarak düzenlenemez?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi senede bakmakla görülebilen, anlaşılabilen defilere örnek oluşturur?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Ticaret Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: