2018-2019 – Afet Senaryosu ve Tatbikatlar – Vize (Ünite 1-2) Sınavı

Soru 1- Acil durum veya afet senaryoları kaça ayrılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA-) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB-) tarafından hazırlanmış olan “"Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması”" nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışmasındaki sınıflandırmaya göre seçeneklerden hangisi sosyal duruma ilişkin veriler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan anlaşmaya uygun olarak İstanbul’da hangi yıllar arasında çalışmalar yapmıştı?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdaki maddelerden hangisi tatbikatlar için senaryoda yer alması gerekmez?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Türkiye Afet Müdahale Planında olay türleri ve yer alması gereken hizmet grupları düşünüldüğünde, hangisi siber saldırıda görev alacak hizmet gruplarından biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangileri İşyerlerinde Acil Durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar arasında bulunur?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangileri afet senaryosunun hazırlanma amaçları arasında sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet senaryosu hazırlanması gereken olay türleri arasında yer almayan seçenek hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Ülke çapında yasal olarak hazırlanması zorunlu Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İlgili Planlar kaça ayrılmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi kurum tarafından hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Seçeneklerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlar arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA-) arasında imzalanan “"Afet Önleme Azaltma Temel Planı”" çalışma anlaşması, 2000/1885 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp ________. tarih ve 24295 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıdaki boşluk kısmına yere gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- İstanbul’da iki farklı senaryoya göre (7.5 veya 7.7 büyüklüğünde bir deprem için ön görülen) muhtemel Kayıp ve Hasar Durumu; yaklaşık 750.000 bina, 3.040.000 hane ve 9.000.000 nüfus üzerinden yapılan analizlere göre; beklenen ölü sayısı kaçtır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangileri, Türkiye afet müdahale planın bölümleridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka ________ dayandırılmalıdır. Cümlede boşluk kısmına gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Türkiye Afet Müdahale Planındaki hangi olay türünde tüm hizmet grupları yer almalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Hem mekansal hem de mekansal olmayan verilerin ve bilgilerin toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini ve kullanıcıya sunulmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn mücadele sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Senaryosu ve Tatbikatlar - Vize (Ünite 1-2) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir