Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi

Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi ahlâkın dili olamaz?

Doğru! Yanlış!

2. İş yerine giderken yolda gördüğü dilenci bir çocuğa çorba parası veren Güneş’e nedeni sorulduğunda “Çocukları çok seviyorum.” demiştir. Güneş’in hareketinin gerekçesi aşağıdaki gerekçelendirme sınıflarından hangisine dayanır?

Doğru! Yanlış!

3. Kamu hizmetinin verilmesinde çeşitli nedenlerle bazı kişilere öncelik ve ayrıcalık tanıması şeklinde görülen ahlâka aykırı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Duruşmada bulunma hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Denetim sonunda verilen kararlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi denetim görevlilerinin, Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında uymakla yükümlü oldukları mesleki etik davranış ilkelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve hedeflerinin belirlenmesinde vatandaşların ihtiyacının ve memnuniyetinin esas alınmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği'ne göre hediye alma yasağı kapsamı dışındadır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisinin takdir yetkisini kullanırken dikkate alması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Yargı bağımsızlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hukuk mahkemesi yargıçlarının davaya bakamayacağı hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı bürokrasisi içerisinde yer alan görevlilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre, icra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemlerin, aşağıdakilerden hangisinin menfaati bulunan işleri göremeyip, derhâl icra mahkemesine haber vermesi gerekmez?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi adalet personelinin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakiler hangisi çıkar çatışmasında dikkate alınması gereken aile kavramı içerisinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Adalet Meslek Etiği - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir