Acil Yardım ve Afet Yönetimi Pratikleri – Çalışma Testi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Pratikleri – Çalışma Testi

Soru 1- Afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimin sağladığı İletişimcinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynağa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıda yer alan sosyal medyada iletişim türleri ve kullanım amaçları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Bilgi ve veriyi görselleştirmeye yarayan ve bilgilendirme grafikleri olarak da isimlendirilen araçlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi en sık kullanılan gereksinim belirleme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- ________, bireylerin duyu organları yoluyla çevreleri ile girdikleri etkileşim sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet konularında görsel-işitsel araçlardan videonun kullanılmasının üstünlüklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un bilişsel düzeyindeki adımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Edgar Dale’in yaşantı konisine göre en iyi öğrendiğimiz durum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Eğitim materyallerinin geliştirilmesi sürecinde tasarımcının ya da eğitmenin aşağıdaki sorulardan hangilerine yanıt araması beklenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Acil durum ve farkındalık eğitimlerinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının değerlendirilmesinde kullanılan Kirkpatrick değerlendirme modelinin düzeylerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi eğitici seçimini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Gözlenen bir davranışı gerçekleştirmenin farklı düzeylerini belirtmek için kullanılan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangileri eğitim takvimini belirlemede etken olan faktörlerdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Kirkpatrick değerlendirme modelinin düzeyleri ve her bir düzeyde yanıtı aranan soruların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi eğitim mekanının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi eğitimlerin değerlendirilmesi amacıyla katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde izlenmesi gereken ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir