2018-2019 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Final Sınavı

2018-2019 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi MacOS işletim sisteminde Apple menüde yer alan temel fonksiyonlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşmak için internete başvurulduğunda ya da bilgiye erişildiğinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Lisanslama işareti olarak kullanılan aşağıdaki sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Belirli bir kurum ya da kuruluşun kendi yerel ağında kullanılmak üzere geliştirilmiş olan istemci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Wikilerin çok hızlı gelişmesinin neden olduğu dezavantaj aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Mesajın aynı formatta başka adreslere bilgi vermek amacıyla gönderilirken bu alana yazılan adreslerin diğer alıcılar tarafından görülemediği e-Posta bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İçeriğin iletim yöntemi olan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Bütün yapıya müdahale edebilen administrator kullanıcılarının yanında, ana konular için atanmış moderatörler aracılığıyla da alt konuların yönetiminin yapılabildiği eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan ve planlanmamış öğrenmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Gereksinim duyduğu bilgiye anında ulaşıp, kendi bilgi, beceri ve yeterlikleriyle örtüştürüp kullanabilen ve buna yenilerini katabilen bireyler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Sayısal çağda ağlar üzerinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. Bu yaklaşıma göre öğrenme sadece öğretenden öğrenene bilgi aktarımıyla değil, öğrenenlerin aktif katılımlarıyla ve öğretim kaynaklarıyla aktif etkileşimlerle gerçekleşmektedir. Yukarıda bahsedilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Geleneksel öğrenmenin gerçekleştiği yerlerde temel bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Tüketicilerin dilediği zaman ihtiyacı olan bilişim hizmetini herhangi bir bireye ihtiyaç olmadan otomatik olarak alabildiği hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı sunum hazırlama araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

16. İçinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Bir mikro işlemci içerisine yerleştirilen transistor sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Rogers’in uyum kategorilerine göre, yenilikçiler ve ilk benimseyenler tarafından kullanılan teknolojiler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi zeki ortamın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri yerine getirecek biçimde gelişme eğilimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…