2014-2015 – Genel İşletme – Vize Sınavı

2014-2015 – Genel İşletme – Vize Sınavı

1. Finansman fonksiyonunun görev tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?

Doğru! Yanlış!

4. Tüketicilerin işletmenin ürettiği ürün veya hizmeti satın alarak sahipliğini elde etmiş olması işletmelerin sağlamış olduğu faydalardan hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. İşletmenin fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerin faaliyet konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Çevresiyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli alt bileşenlerden oluşan bütüncül yapıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Sektör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisi altında incelenir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerekli olduğu duruma ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine zarar vermeksizin bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınmaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Kuruluş aşamasında en önemli ve en kapsamlı çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Genel İşletme - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…