Yanma ve Yangın – Çalışma Testi

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi EPS asmolen dolgu malzemesi kullanılan döşemelerin yangına dayanım sınıflarının BYKHY: Ek – 5/B verilerine göre eşleştirilmesi doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıda verilenlerden hangileri malzemelerin yangın karşısındaki davranışlarını etkileyen faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapısal yangınlar grubuna girmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıda verilen yıllardan hangisinde Fundalık Orman yangın sayısı en fazladır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi NFPA (National Fire Protection Association)nın yapmış olduğu araştırmalara göre karşılaşılan yangın olaylarının nedenleri arasında değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi, uygulama alanlarına göre oluşturulmuş standartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Risk alanlarını ve olasılıklarını saptamak için yapılan sorgu adımlarından, Yapı Malzemelerinin ve Konstrüksiyonun Değerlendirilmesi aşamasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Yağmurlama sistemlerinin tasarımında izlenmesi gereken adımlar aşağıdakilerden hangileridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Üretim veya hizmetin standartlara uygun olması için hangi tür alet, araç, gereçlerle ve nasıl yapılacağını açıklayan rehber niteliğindeki standartlardır. Aşağıdakilerden hangisi üstteki tanımın karşılığıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri yangın riski açısından 1. sıradadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Hangisi Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasını gerektiren sebeplerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Hangisi uygulama şekillerine göre olan standartlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- "X" buzdolabı markasının taşıması gereken standartlar hangi standartlara örnek teşkil eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Hangisi TSE'nin yangın ile ilgili ICS kod adlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Yangın esnasında oluşan çevre sıcaklığının __________ °C’den yüksek olduğu durumlarda tuğla duvarlarda Sinterleşme'ye rastlanır. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gaz alarm dedektörü ve sisteminin bileşenleridir? I. Algılayıcı Sensör II. Sesli / Işıklı Uyarı Düzenekleri III. Otomatik Gaz Kesme Ventili

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yangın önleme ve söndürme sistemlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Olay ağacı analiz yönteminde, her bir güvenlik bariyerinin başarılı ya da başarısız olma olasılıkları kullanılarak her bir olay için olasılık belirlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemde izlenecek yollardan birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Kontrol Listeleri Kullanılarak Birincil Risk Analizi Yöntemi göz önüne alındığında aşağıdaki maddelerden hangisi oluşturulan kontrol listesinin başlıklarından birisi olamaz?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Yangın ve Yangın Güvenliği - Final Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir